Våra tjänster

Fotografering/video

Drönarbilder har många användningsområden. Bilder till marknadsföring, husförsäljningar, dokumentation av byggprojekt, dekoration till kontorets väggar och reklamfilm är bara några av många möjligheter.

Inspektioner

Har ni något som behöver inspekteras, men som är svårt eller tidskrävande att komma åt från marken? Vi kan fotografera och filma på höjder och från perspektiv där en handhållen kamera inte når eller inte är praktisk att använda. Höga skorstenar, master, tak och liknande inspekteras snabbt och enkelt.